[Truyện Song ngữ Việt - Anh] THE PENCIL AND THE ERASER - BÚT CHÌ VÀ CỤC TẨY

"Trẻ em nên giống như cây bút chì và học hỏi từ những sai lầm của chúng - Cha mẹ hãy giống như cục tẩy để hỗ trợ và sữa chữa những sai lầm của chúng" - Đây là bài học mà câu chuyện THE PENCIL AND THE ERASER - BÚT CHÌ VÀ CỤC TẨY muốn mang đến.

Cùng iYes tìm hiểu bài học này qua Truyện Song ngữ Anh - Việt THE PENCIL AND THE ERASER - BÚT CHÌ VÀ CỤC TẨY nhé!


Thật là một câu chuyện thật ý nghĩa phải không nào? Cùng iYes tìm hiểu thêm nhiều thế giới qua Truyện Song ngữ Việt - Anh nhé!

0236.3626.626