[Truyện Song ngữ Việt - Anh] THE BEAR AND TWO TRAVELLERS | CHÚ GẤU VÀ HAI NGƯỜI BẠN

"Có hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt" - Đây là một bài học mà câu chuyện THE BEAR AND TWO TRAVELLERS | CHÚ GẤU VÀ HAI NGƯỜI BẠN muốn gửi đến bạn. Cùng iYes tìm hiểu bài học này qua Truyện Song ngữ dưới đây nhé!


Thật là một câu chuyện thật ý nghĩa phải không nào? Cùng iYes tìm hiểu thêm nhiều thế giới qua Truyện Song ngữ Việt - Anh nhé!

0236.3626.626